Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

sashafierce
5224 652a
Reposted fromscorpix scorpix viawelovekate welovekate
sashafierce
9548 8bb9 500
ahahahahahaahah <3 ;D
sashafierce
Uważam, że miłość może zmienić nas nie do poznania, stajemy się chorymi z miłości bezbronnymi głupcami o zapalonym spojrzeniu.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawelovekate welovekate
sashafierce
Nigdy nie żałuj ze poznałeś ludzi z którymi chociaż przez moment byleś szczęśliwy.
Reposted fromlabellavita labellavita viawelovekate welovekate
sashafierce
0911 a074 500
sashafierce
0701 1283
Reposted fromnexxt nexxt viawelovekate welovekate
sashafierce
sashafierce

Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów , męskich decyzji, męskich gestów i poważnych działań.

sashafierce
0770 b29c
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viawelovekate welovekate
sashafierce
1238 6224 500
Reposted fromYuei Yuei viawelovekate welovekate
sashafierce
6731 9cdf
Reposted fromnezavisan nezavisan viawelovekate welovekate
sashafierce
2507 f063 500
sashafierce
0057 7d22
Reposted fromjustMeee justMeee viawelovekate welovekate
sashafierce
6455 a549
Reposted fromjustMeee justMeee viawelovekate welovekate
sashafierce
8869 b671
Reposted fromjustMeee justMeee viawelovekate welovekate
sashafierce
6824 92a8
sashafierce
7196 7696 500
sashafierce
1202 4d2d
Reposted fromcurly-hair curly-hair viawelovekate welovekate

July 20 2014

sashafierce
5082 20f8 500
znowu cisnę "zrób mi jakąś krzywdę"
sashafierce
You know what I would if I could
— LUXURY
Reposted from666th 666th viabitchimfabulous bitchimfabulous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl